Logo Gminy Wartkowice
Powróć do: PROW 2007-2013

Budowa placów zabaw w miejscowościach Pełczyska, Jadwisin, Parądzice

Na terenie gminy powstaną nowe place zabaw. Rozpoczęto bowiem realizację kolejnej inwestycji w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017-2013. Inwestycja obejmuje wykonanie trzech placów zabaw w miejscowościach: Pełczyska, Jadwisin, Parądzice. Każdy z nich wyposażony będzie w zestaw zabawowy wielofunkcyjny, karuzelę wieloosobową, sprężynowiec dwuosobowy i podwójną huśtawkę. Ponadto przewidziano nowe ogrodzenie, nasadzenia krzewów, ławki i kosze na śmieci.

Place powstaną przy istniejących obiektach szkolnych, jednakże będą ogólnodostępne.

Celem inwestycji jest podniesienie standardu życia mieszkańców gminy Wartkowice oraz  tworzenie warunków do rekreacji dla społeczności lokalnej.

Koszt inwestycji wynosi 177 tys. zł., z czego wydatki w kwocie 115 tys. zł zostaną sfinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Roboty mają być zakończone najpóźniej do końca listopada 2014 roku.