Logo Gminy Wartkowice
Powróć do: PROW 2014-2020

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Góra, Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wierzbowa w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wierzbowa

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Góra, Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wierzbowa w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wierzbowa