Logo Gminy Wartkowice
Powróć do: PROW 2007-2013

Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Kłódno poprzez remont nawierzchni chodnika oraz placu utwardzonego przed Szkołą Podstawową w Kłódnej