Logo Gminy Wartkowice

OSP Biernacice

Zarząd OSP w Biernacicach:

Prezes Barbara Kałużna
Naczelnik/Wiceprezes Łukasz Kaźmierczak
Skarbnik  Tomasz Szulc
Sekretarz                  Paulina Zydorczyk
Gospodarz   Wojciech Kałużny