Logo Gminy Wartkowice

OSP Konopnica

Zarząd OSP w Konopnicy:

Prezes Zbigniew Ratajczyk
Wiceprezes-Naczelnik Andrzej Sekura
Skarbnik Jarosław Szafrański
Sekretarz Elżbieta Olczyk
Gospodarz  Wanda Kaźmierczak