Logo Gminy Wartkowice

OSP Pełczyska

Zarząd OSP w Pełczyskach:

Prezes   Arkadiusz Paprocki
Wiceprezes-Naczelnik Zbigniew Michalski
Skarbnik  Józef Granosik
Sekretarz  Damian Kuropatwa
Gospodarz  Adam Duniak