Logo Gminy Wartkowice

OSP Powodów Trzeci

Zarząd OSP w Powodowie Trzecim:

Prezes
Mateusz Bartoszek
Wiceprezes-Naczelnik Tadeusz Bartoszek
Skarbnik Kamil Graczyk
Sekretarz Łukasz Chwiałkowski
Gospodarz Michał Kamiński