Logo Gminy Wartkowice

OSP Truskawiec

Zarząd OSP w Truskawcu:

Prezes Krzysztof Kubiak
Wiceprezes-Naczelnik  Krzysztof Jagielski
Skarbnik                    Mirosław Woźniak
Sekretarz Rafał Jagielski
Gospodarz  Monika Sokołowska
Kronikarz Justyna Jagielska - Gościk