Logo Gminy Wartkowice

Rozbudowa drogi gminnej nr 111213E Stary Gostków-Starzyny-Orzeszków oraz drogi gminnej Orzeszków-Truskawiec

Wartość całkowita zadania: 5 665 792,54 zł
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 2 841 647,54 zł
Okres realizacji: 2019 rok
Opis zadania:
Rozbudowa dwóch dróg gminnych:

1.    droga gminna nr 111213E Stary Gostków-Starzyny-Orzeszków  na odcinku długości 3414,5 mb.:
-    warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm, na odcinkach km 0+524,10 do km 0+720,00; km 0+900 do km 2+180,00 dodatkowo stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm);
-    podbudowa z kruszywa łamanego grubości 23 cm (0/31,5 gr. 8 cm, 0/63 gr. 15 cm);
-    jezdnia bitumicznej szerokości 5,0 m (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm, na włączeniu do drogi powiatowej: AC11S gr. 5cm, AC16W gr. 7 cm);
-    obustronne pobocza szerokości 0,75 m;
-    zjazdy o nawierzchni asfaltowej na drogi wewnętrzne i na posesje zabudowane;
-    zjazdy o nawierzchni z kruszywa łamanego na pola uprawne;
-    odwodnienie (przepusty drogowe i pod zjazdami, rowy przydrożne, betonowe korytka ściekowe);
-    usunięcie kolizji: regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych z wymianą skrzynek na duże dostosowane do obciążeń ruchu drogowego, przestawienie hydrantów p.poż., zabezpieczenie rurami osłonowymi typu AROT sieci telekomunikacyjnej, przebudowa ogrodzenia;
-    wprowadzenie nowej organizacji ruchu oraz elementy bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe i poziome, wyniesiony peron z kostki betonowej z wiata przystankową, oświetlenie przejścia dla pieszych: słup oświetleniowy z lampą LED o mocy 16 W z systemem zasilania hybrydowego z turbiną wiatrową);
-    karczowanie drzew i nasadzenia kompensacyjne;
2.    droga gminna Orzeszków-Truskawiec długości 1730,5 mb.
-    warstwa odsączająca z piasku grubości 15cm;
-    podbudowa z kruszywa łamanego grubości 23 cm (0/31,5 gr. 8 cm, 0/63 gr. 15 cm);
-    jezdnia bitumicznej szerokości 5,0 m (warstwa ścieralna grubości 4 cm, warstwa wiążąca grubości  4 cm);
-    obustronne pobocza szerokości 0,75 m;
-    zjazdy o nawierzchni asfaltowej na drogi wewnętrzne i na posesje zabudowane;
-    zjazdy o nawierzchni z kruszywa łamanego na pola uprawne;
-    odwodnienie (przepusty drogowe i pod zjazdami, rowy przydrożne, betonowe korytka ściekowe, odtworzenie rowów przydrożnych w kierunku rzeki Zian);
-    usunięcie kolizji: przebudowa doziemnej linii telekomunikacyjnej w m. Truskawiec na odcinku drogi ok. 460mb., zabezpieczenie kabli rurami osłonowymi, regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych, przestawienie hydrantów p.poż., przebudowa ogrodzeń;
-    wprowadzenie nowej organizacji ruchu oraz elementy bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe i poziome, wyniesiony peron z kostki betonowej, oznakowanie aktywne poprzez punktowe elementy odblaskowe zamontowane w nawierzchni jezdni, wymiana oświetlenia przy przejściu dla przejścia dla pieszych, bariery drogowe ochronne);
-    karczowanie drzew i nasadzenia kompensacyjne.