Logo Gminy Wartkowice
Powróć do: Urząd

Samodzielne stanowiska

Obsługa Rady Gminy - OR

Emilia Antczak

tel. +48 43 678 51 05 w 33

Do zadań Stanowiska  Obsługi Rady Gminy należy:

Kompetencje:

Rozdział VII § 29  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wartkowice

 

Spraw Organizacyjno-Społecznych – OS

Klaudia Szczepaniak

tel. +48 43 678 51 05 w 45

Do zadań Stanowiska Spraw Organizacyjno-Społecznych  należy:

Kompetencje:

Rozdział VII § 30  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wartkowice

 

Spraw Obronnych i Kadr Urzędu - SO

Wioletta Olczyk

tel. +48 43 678 51 05 w 33

Do zadań Stanowiska  Spraw Obronnych i Kadr Urzędu należy:

Kompetencje:

Rozdział VII § 31  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wartkowice

 

Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych – EL

Beata Burska

tel. +48 43 678 51 05 w 47

Do zadań Stanowiska Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych należy:

Kompetencje:

Rozdział VII § 32 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wartkowice

 

Inwestycje - IN-S, IN-K

Piotr Sikora 

tel. +48 43 678 51 05 w 44 

Artur Kubis

tel. +48 43 678 51 05 w 58

Do zadań Stanowisk  Inwestycji  należy:

Kompetencje:

Rozdział VII § 33  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wartkowice

 

Zamówienia Publiczne – ZP

Anita Kacprzak

tel. +48 43 678 51 05 w 48

Do zadań Stanowiska  Zamówień Publicznych należy:

Kompetencje:

Rozdział VII § 34  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wartkowice

 

Gospodarka Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego - NP

Aneta Owczarzak

tel. +48 43 678 51 05 w 41 

Do zadań Stanowiska  Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego należy:

Kompetencje:

Rozdział VII § 35  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wartkowice

 

Rolnictwo  – RO

Sylwia Sikora

tel. +48 43 678 51 05 w 35

Do zadań  Stanowiska Rolnictwa należy:

Kompetencje:

Rozdział VII § 36  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wartkowice

 

Kultura - KL

Sylwia Bień 

tel. +48 43 678 51 05 w 57

Do zadań Stanowiska Kultury należy:

Kompetencje:

Rozdział VII § 37  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wartkowice

 

Rozwój Gospodarczy – RG

Wiesława Lewicka

tel. +48 43 678 51 05 w 31

Do zadań  Stanowiska Rozwoju Gospodarczego należy:

Kompetencje:

Rozdział VII § 38  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wartkowice

 

Obsługa Informatyczna - OI

Paweł Knop

tel. +48 43 678 51 05 w 52

Do zadań Stanowiska Obsługi Informatycznej należy:

Kompetencje:

Rozdział VII § 39  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wartkowice

 

Ochrony Środowiska - OŚR

Krzysztof Kubiak

tel. +48 43 678 51 05 w 56

Do zadań Stanowiska Ochrony Środowiska należy: link

Kompetencje:

Rozdział VII § 40  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wartkowice

 

Gospodarki Komunalnej  - GK

Artur Kowalczyk

tel. +48 43 678 51 05 w 38

Do zadań  Stanowiska Gospodarki Komunalnej  należy:

Kompetencje:

Rozdział VII § 41  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wartkowice

 

Gospodarka Odpadami – GO

Magdalena Gertner

tel. +48 43 678 51 05 w 49

Do zadań  Stanowiska Gospodarki Odpadami należy:

Kompetencje:

Rozdział VII § 42  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wartkowice

 

Rozliczeń Opłat z zakresu Gospodarki Komunalnej – RGK

Magdalena Przesławska

tel. +48 43 678 51 05 w 51

Do zadań  Stanowiska  Rozliczeń Opłat z zakresu Gospodarki Komunalnej należy:

Kompetencje:

Rozdział VII § 43  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wartkowice

 

Księgowość Budżetowa – KB-M, KB-S

Agnieszka Mejsner

tel. +48 43 678 51 05 w 54

Monika Świątczak

tel. +48 43 678 51 05 w 55

Do zadań  Stanowisk Księgowości Budżetowej należy:

Kompetencje:

Rozdział VII § 44  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wartkowice

 

Księgowość Podatkowa – KP

Justyna Kamińska

tel. +48 43 678 51 05 w 53

Do zadań Stanowiska Księgowości Podatkowej należy:

Kompetencje:

Rozdział VII § 45  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wartkowice

 

Wymiar Zobowiązań Pieniężnych – WZ

Ilona Kaźmierczak

tel. +48 43 678 51 05 w 43

Do zadań Stanowiska Wymiaru Zobowiązań Pieniężnych należy:

Kompetencje:

Rozdział VII § 46  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wartkowice