Logo Gminy Wartkowice
Powróć do: Urząd

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - USC

Wioletta Olczyk

tel. +48 43 678 51 05 w 46

Do zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy:

Kompetencje:

Rozdział VII § 27  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wartkowice

 

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego -  USC-Z

Beata Burska

tel. +48 43 678 51 05 w 47

Do zadań Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy:

Kompetencje:

Rozdział VII § 28  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wartkowice