Logo Gminy Wartkowice

Zakup nieruchomości

Zakup nieruchomości o łącznej powierzchni 8,6455 ha, położonych w miejscowości Stary Gostków, obręb Gostków, ozn. numerami działek 368/7 i 349/8. Dofinansowanie 1 300 000 PLN , całkowita wartość inwestycji 1 306 686 PLN.