Logo Gminy Wartkowice

Zarząd Odziału Gminnego ZOSP RP

 

Prezes Wojciech Kałużny
Wiceprezes  Józef Kowalczyk
Wiceprezes  Dariusz Majtczak
Komendant gminny Wojciech Zasiadczyk
Sekretarz  Marian Łukasik
Skarbnik  Krzysztof Jagielski
Członek prezydium  Tomasz Paciorek
Członek  Mateusz Bartoszek
Członek  Błażej Dąbrowski
Członek Piotr Dobrzyński
Członek  Michał Kamiński
Członek Łukasz Kaźmierczak
Członek  Andrzej Majtczak
Członek Damian Marciniak
Członek Mariusz Neter
Członek                     Piotr Olczyk
Członek  Arkadiusz Paprocki
Członek  Jolanta Pietrzak
Członek                     Marek Polipowski
Członek   Dawid Strzałkowski
Członek                     Paweł Sulima
Członek Arkadiusz Świątczak
Członek  Wojciech Tomczyk

 

Komisja Rewizyjna Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wartkowicach:

Przewodniczący Karol Piaseczny
Sekretarz  Grzegorz Walczak
Członek Tomasz Szulc