Logo Gminy Wartkowice
Powróć do: Kontakt

Urzędnicy, numery wewnętrzne

STANOWISKO

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Nr wewnętrzny

WÓJT

Piotr Kuropatwa

wojt@wartkowice.pl

36

SEKRETARZ

Katarzyna Tarczyńska

sekretarz@wartkowice.pl

37

SKARBNIK

Justyna Matusiak

skarbnik@wartkowice.pl

42

ROZWÓJ GOSPODARCZY

Wiesława Lewicka

wieslawa.lewicka@wartkowice.pl

31

OBSŁUGA RADY GMINY

Emilia Antczak

emilia.antczak@wartkowice.pl

33

ROLNICTWO

Sylwia Sikora

sylwia.sikora@wartkowice.pl

35

GOSPODARKA KOMUNALNA

Artur Kowalczyk

artur.kowalczyk@wartkowice.pl

38

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCI

I  ŁADU PRZESTRZENNEGO

Aneta Owczarzak

aneta.owczarzak@wartkowice.pl

41

WYMIAR ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH

Ilona Kaźmierczak

ilona.kazmierczak@wartkowice.pl

43

INWESTYCJE

Piotr Sikora

piotr.sikora@wartkowice.pl

44

KASA / SPRAWY ORGANIZACYJNO-SPOŁECZNE

Klaudia Szczepaniak

klaudia.szczepaniak@wartkowice.pl

45

URZĄD STANU CYWILNEGO /SPRAWY OBRONNE I KADRY URZĘDU

Wioletta Olczyk

wioletta.olczyk@wartkowice.pl

46

EWIDENCJA LUDNOŚCI  I DOWODY OSOBISTE

Beata Burska

beata.burska@wartkowice.pl

47

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Anita Kacprzak

anita.kacprzak@wartkowice.pl

48

GOSPODARKA ODPADAMI

Magdalena Gertner

magdalena.gertner@wartkowice.pl

49

ROZLICZENIE OPŁAT Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Magalena Przesławska

magdalena.przeslawska@wartkowice.pl

51

INFORMATYK

Paweł Knop

pawel.knop@wartkowice.pl

52

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA

Justyna Kamińska

justyna.kaminska@wartkowice.pl

53

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

Agnieszka Mejsner

agnieszka.mejsner@wartkowice.pl

54

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

Monika Świątczak

monika.swiatczak@wartkowice.pl

55

OCHRONA ŚRODOWISKA

Krzysztof Kubiak

krzysztof.kubiak@wartkowice.pl

56

KULTURA

Sylwia Bień

sylwia.bien@wartkowice.pl

57

INWESTYCJE

Artur Kubis

artur.kubis@wartkowice.pl

58

RADCA PRAWNY

Elżbieta Łucka

elzbieta.lucka@wartkowice.pl

-

OBSŁUGA INTERESANTA

59