Logo Gminy Wartkowice
Powróć do: Kontakt

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Wartkowice

Klaudia Szczepaniak  – Referent ds. Organizacyjno-Społecznych.

Kontakt:

Urząd Gminy Wartkowice, ul. Targowa 25, 99-220 Wartkowice

tel: +48 43-678- 51-05 wew. 45

e-mail: klaudia.szczepaniak@wartkowice.pl

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należą w szczególności zadania związane z:

  1. wsparciem osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Wartkowice;
  2. przygotowaniem i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególny i potrzebami przez Urząd Gminy Wartkowice zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 i 7  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarze dostępności architektonicznej, informacyjno – komunikacyjnej i alternatywnej;
  3. monitorowaniem działalności Urzędu Gminy Wartkowice w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.