Logo Gminy Wartkowice
Powróć do: Gospodarka odpadami

Podmiot odbierający odpady komunalne

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wartkowice zgodnie z zawartą umową  jest:

PreZero Service Centrum Sp. z o.o.

ul. Łąkoszyńska 127

99-300 Kutno