Logo Gminy Wartkowice
Powróć do: RPO WŁ 2014-2020

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

logo123

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych na terenie gminy Wartkowice

W dniu 9 lipca 2020 r. Gmina Wartkowice podpisała umowę na realizację projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych na terenie gminy Wartkowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Projekt przewiduje wykonanie pełnej termomodernizacji czterech budynków użyteczności z terenu gminy Wartkowice w następujących miejscowościach: 

  1. Drwalew - budynek przedszkola z częścią mieszkalną,
  2.  Polesie – Ludowy Dom Kultury,
  3.  Wartkowice – budynek komunalny
  4.  Zelgoszcz – Budynek OSP Zelgoszcz

Zakres inwestycji na tych obiektach obejmuje m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych obiektów styropianem, docieplenie stropów i stropodachów styropapą, lub wełną mineralną, docieplenie dachów świetlic, wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej, modernizację instalacji c.w.u., poprzez zainstalowanie pojemnościowych podgrzewaczy na wodę, wymianę obróbek blacharskich oraz systemu rynnowego, wymianę parapetów zewnętrznych.

Zakres prac obejmuje również montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach zlokalizowanych w miejscowościach Drwalew, Polesie i Zelgoszcz która będzie produkować energię niezbędną do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Wartość całkowita projektu wynosi 1.900.879,34 zł, a przyznana pomoc finansowa 1.282.625,83 zł.