Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: RPO WŁ 2014-2020

"WARTO – Wartkowicka Akademia Podnoszenia Kompetencji Kluczowych”

W związku z przyznaniem Gminie Wartkowice dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu"WARTO – Wartkowicka Akademia Podnoszenia Kompetencji Kluczowych” prezentujemy informacje dotyczące realizacji projektu.Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach objętych Projektem poprzez objęcie wsparciem uczniów w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych; wsparcie indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; podniesienie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli; udostępnienie uczniom i nauczycielom nowoczesnych technologii TIK oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych.

W RAMACH PROJEKTU ZOSTANĄ ZREALIZOWANE NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

ZADANIE 1. 
KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I UMIEJĘTNOŚCI UNIWERSALNYCH NIEZBĘDNYCH NA RYNKU PRACY POPRZEZ REALIZACJĘ ZAJĘĆ DODATKOWYCH

 1. Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się z wykorzystaniem:
  • zasobów platformy edukacyjnej EDUSCIENE oraz innych narzędzi ICT,
  • nowoczesnych metod IT w zdobywaniu kompetencji matematycznych;
 2.  Zajęcia rozwijające:
  • z języka angielskiego,
  • z biologii oparte na doświadczeniach i eksperymentach,
  • z niemieckiego;
 3. Kółka zainteresowań:
  • kółko przyrodnicze,
  • kółko komputerowe,
  • kółko informatyczne,
  • kółko geograficzne;
 4. Warsztaty edukacyjne w zakresie:
  • ABC przedsiębiorczości,
  • Doradztwo zawodowe,
  • warsztaty nabywania umiejętności pracy zespołowej,
  • warsztaty kreatywności;
 5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
  • nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną,
  • z matematyki,
  • z języka angielskiego,
  • z fizyki,
  • z języka niemieckiego,
  • z chemii,
  • z biologii

 

ZADANIE 2. 
WSPARCIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Realizacja zadania ma na celu wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację:

 1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
 2. zajęć z zakresu - kinezjologii edukacyjnej;
 3.  zajęcia logopedyczne;
 4.  indywidualne poradnictwo edukacyjno-zawodowe;
 5.  indywidualne zajęcia z pedagogiem specjalnym,
 6. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z:
  • języka angielskiego;
  • matematyki;
  • chemii, 

W ramach zadania zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas realizacji zajęć.

ZADANIE 3.
KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH - ORGANIZACJA WYJAZDÓW EDUKACYJNYCH

Wyjazdy edukacyjne będą uzupełnieniem standardowych formy prowadzenia zajęć. Stworzą możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej zdobytej w szkole, pozwolą uczestnikom Projektu lepiej poznać i zrozumieć omawiany temat. 
Są innowacyjną formą nauczania, cechują się wyższą skutecznością z uwagi na praktyczne nabywanie wiedzy i umiejętności z wybranych zakresów. Mają za zadanie umocnić efekty wiedzy eksperymentalnej. 
Zaplanowano m.in.: wyjazd i zajęcia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Eksperymentarium w Łodzi, warsztaty w Załęczańskim Parku Krajobrazowym i Planetarium w Łodzi.


ZADANIE 4.
WYPOSAŻENIE PRACOWNI SZKOLNYCH W NARZĘDZIA DO NAUCZANIA KOMPETENCJI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH, OPARTEGO NA METODZIE EKSPERYMENTU


ZADANIE 5.
WYPOSAŻENIE SZKOŁY W NARZĘDZIA TIK ORAZ INFRASTRUKTURĘ KABLOWO-SIECIOWĄ

 

ZADANIE 6.
DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI NAUCZYCIELI POPRZEZ:

 1. szkolenia kadry w zakresie:
  • Proces indywidualizacji - Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • Wykorzystanie nowoczesnych technologii ICT w nauczaniu;
  • Rozwijanie kompetencji kluczowych;
  • Skuteczna i atrakcyjna edukacja matematyczna w klasach I-III szkoły podstawowej;
  • Nowoczesne metody edukacyjne: metoda projektu interdyscyplinarnego,
  • Wykorzystanie narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć,
  • Metody twórczego myślenia,
  • Nowoczesne metody pracy i trendy w nauczaniu;
 2. studia podyplomowe:

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020r. Beneficjentem Projektu jest Gmina Wartkowice.

 

Realizatorem Projektu jest Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach i Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kłódnej.

 

 

Łączna wartość projektu: 1.453.170,35 zł

Dofinansowanie projektu wynosi: 1.344.824,42 zł, z czego:

ze środków europejskich: 1.235.194,79 zł
ze środków dotacji celowej: 109.629,63 zł
Wkład własny finansowy: 108.345,93 zł

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.