Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: RPO WŁ 2014-2020

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach

 logotypy_kol_efrr_pl 

W dniu 28 lutego 2019 roku Gmina Wartkowice podpisała umowę o dofinansowanie projektu. pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś V Ochrona środowiska, Działanie V.2 Gospodarka odpadami.

Planowany koszt całkowity projektu szacuje się na kwotę 520 290,00 zł. Planowane dofinansowanie ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  331 380,00 zł  (84% kosztów kwalifikowalnych).

W dniu 28 lutego 2019 roku Gmina Wartkowice podpisała umowę o dofinansowanie projektu. pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś V Ochrona środowiska, Działanie V.2 Gospodarka odpadami.

Planowany koszt całkowity projektu szacuje się na kwotę 520 290,00 zł. Planowane dofinansowanie ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  331 380,00 zł  (84% kosztów kwalifikowalnych).

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:

  • utwardzenie placu przeznaczonego pod lokalizację pojemników i kontenerów oraz drogi dojazdowej wokół placu o powierzchni ok. 650 m2;
  •  wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby oświetlenia placu, zasilania kontenera biurowego, wagi samochodowej oraz systemu monitoringu;
  • dostawę i montaż kontenera biurowego o powierzchni ok. 7 m2;
  • dostawę kontenerów i pojemników na odpady (pojemność min. 15m3 - 1 szt; pojemność min. 10 m3 - 3szt.; pojemność min. 9 m3 - 3szt.; pojemność min. 1110 litrów - 11 szt.; pojemność min. 240 litrów -  2 szt.; pojemność min. 120 litrów - 1 szt.);
  • oznakowanie kontenerów i pojemników oraz wykonanie i montaż tablic informacyjnych;
  • dostawę i montaż najazdowej wagi samochodowej o nośności min. 3,5 tony;
  • dostawę wagi platformowej do ważenia odpadów o mniejszych gabarytach;
  • wykonanie oświetlenia placu;
  • dostawę i montaż systemu monitoringu.

Przewidywany termin zakończenia projektu: 31.12.2019 rok.

Głównym celem projektu jest poprawa gospodarki odpadami w gminie Wartkowice poprzez intensyfikację metod odzysku i przygotowania odpadów do ponownego użycia.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach zlokalizowany na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wartkowicach przy ulicy Łąkowej 4 przed inwestycją.

Inwestycja realizowana jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. Pierwszy etap projekt stanowi opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Roboty budowlane rozpoczęto w dniu 30 października 2019 roku.

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na placu przeznaczonym pod lokalizację pojemników i kontenerów, a także drogę dojazdową wokół placu o łącznej powierzchni ok. 677 m2. Na dojeździe zamontowano wagę samochodową o nośności powyżej 3,5 tony. Ustawiono kontener biurowy i wyposażono go w instalacje, urządzenia oraz oprogramowanie niezbędne do ewidencjonowania przyjmowanych odpadów. Wykonano oświetlenie terenu oraz zainstalowano monitoring. Na potrzeby odbioru odpadów zakupiono 21 kontenerów i pojemników. 

W dniu 9 grudnia dokonano odbioru końcowego robót i przekazano obiekt do eksploatacji.

Koszt całkowity projektu wynosi 544 585,00 zł. Dofinansowanie ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  331 380,00 zł.

Punkt będzie dostępny 5 dni w tygodniu. Mieszkańcy gminy będą mogli nieodpłatnie przekazać niezmieszane (podane segregacji) odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych. Do punktu można oddawać m.in: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, szkło, metal, odpady zielone ulegające biodegradacji, bio odpady, odzież, tekstylia, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory oraz opony z samochodów osobowych. Do punktu można również oddać gruz oraz inne odpady z budowy, remontu lub rozbiórki, z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne. Dostarczone na teren punktu odpady będą czasowo magazynowane, po czym zostaną przetransportowane do dalszego przetwarzania – w pierwszej kolejności ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami.

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.