Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny w Wartkowicach został powołany  Zarządzeniem Wójta Gminy Wartkowice nr 424/2023  na podstawie Uchwały nr LXXVIII/424/424/2023 Rady Gminy Wartkowice  z dnia 14 lipca 2023 roku  w sprawie trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wartkowicach, ul. Targowa 25, telefon  kontaktowy 43 6785827.

Przewodnicząca Zespołu -  Jolanta Porczyńska – Kierownik GOPS w Wartkowicach

Z-ca Przewodniczącej – Małgorzata Kołacińska Antosik – specjalista pracy socjalnej GOPS Wartkowice

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • Urzędu Gminy,
 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Policji,
 • Oświaty,
 • Ochrony Zdrowia,
 • Kurateli Sądowej,
 • Prokuratury

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom i  rodzinom dotkniętym problemem przemocy.

 Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji  i organizacji  na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej poprzez :   

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domowa,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy  w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową,
 • realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w domowej

Wymienione działania prowadzone są w oparciu o procedurę "Niebieskiej Karty.

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” w sytuacji podejrzenia występowania przemocy domowej następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” (NK-A) przez przedstawiciela policji, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia lub gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Instytucje świadczące pomoc osobom doznającym przemocy to przede wszystkim:

 1. Posterunek Policji w Wartkowicach
 2. Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wartkowicach
 3. Placówki oświatowe (w przypadku gdy przemocy doświadcza dziecko w wieku szkolnym lub przedszkolnym),
 4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wartkowicach  (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej może oczekiwać zarówno założenia "Niebieskiej Karty" jak również wydania bezpłatnego zaświadczenia o stanie zdrowia - wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. - bez konieczności wykonywania obdukcji),
 5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy domowej mogą zgłaszać się do w/w podmiotów celem   uruchomienia procedury "Niebieskiej Karty", dzięki której otrzymają  wszechstronną interdyscyplinarną pomoc.

 

 

 

Pliki do pobrania:

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.