Logo Gminy Wartkowice
Powróć do: WFOŚiGW

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wartkowice w 2023 roku

Gmina Wartkowice informuje, iż zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wartkowice w 2023 r."  zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy nr 43/OZ/D/2024 z dnia 08 lutego 2024r.

W ramach zadania zrealizowano odbiór płyt azbestowo – cementowych stosowanych w budownictwie z pokryć dachowych (zdemontowanych wcześniej lub składowanych) zgromadzonych na terenie 55 nieruchomości z gminy Wartkowice wraz z ich załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych. Ilość unieszkodliwionych odpadów – 171,255 Mg. Poprzez oczyszczenie Gminy Wartkowice z azbestu zlikwidowany zostanie jego szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Realizacja zdania wpłynie na wzrost jakości poziomu życia pracy i wypoczynku w Gminie.

Koszt całkowity Zadania – 77.064,75 zł netto

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 68.502,00 zł netto