Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: WFOŚiGW

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej rewaloryzacji Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie

Gmina Wartkowice informuje, że realizuje zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej rewaloryzacji Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie”, które jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji, zgodnie z umową nr 669/BN/D/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku oraz aneksemnr 1 do niniejszej umowy z dnia 10 marca 2017 roku.

Zakres prac obejmuje wykonanie: aktualnej mapy do celów projektowych, inwentaryzację dendrologiczną istniejącego drzewostanu, projekt gospodarki drzewostanem zawierający analizę stanu zdrowotnego drzew i zakres niezbędnych do wykonania prac pielęgnacyjno - leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem drzew najcenniejszych – pomnikowych, projekt renowacji zbiorników wodnych znajdujących się w kompleksie zabytkowego parku w Starym Gostkowie, opracowanie programu prac konserwatorskich określających zakres i sposób realizacji rewaloryzacji zabytkowego parku w Starym Gostkowie, koncepcję rewaloryzacji parku w granicach objętych wpisem do rejestru zabytków wraz z wizualizacją koncepcji architektoniczno – przestrzennej parku, projekt zieleni obejmujący proponowane nasadzenia uzupełniające istniejące układy i odtwarzające historyczne kompozycje roślinne z uwzględnieniem właściwego doboru gatunkowego dla tego typu obiektu, opracowano projekt treści regulaminu korzystania z zabytkowego parku (2 tablice), opracowano projekt treści tekstu do zamieszczenia na tablicach informacyjnych (łącznie 5 tablic) usytuowanych wzdłuż ścieżki edukacyjnej, opracowano projekt zagospodarowania terenu (dotyczy między innymi zmiany lokalizacji tablic, zmiany lokalizacji ławek i kosza, systemu nawodnień), opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Całkowita wartość zadania wynosi 85.485,00zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć).

Kwota przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 68.388,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem).

Termin zakończenia przeedmiotowego zadania do dnia 30 kwietnia 2017 roku.

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.
Logo Gminy Wartkowice

Dofinansowanie na biologiczne oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Wartkowice - nabór wniosków od 1 czerwca 2023 roku.