Logo Gminy Wartkowice
Powróć do: WFOŚiGW

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wartkowice w 2021 r.

Gmina Wartkowice informuje, iż zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wartkowice w 2021 r.”  zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy nr 648/OZ/D/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku.

W ramach zadania planowany jest odbiór płyt azbestowo – cementowych stosowanych w budownictwie z pokryć dachowych (zdemontowanych wcześniej lub składowanych) zgromadzonych na 44 nieruchomościach z terenu gminy Wartkowice wraz z ich załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych - ilość planowanych do unieszkodliwienia odpadów - 121,086 Mg. Poprzez oczyszczenie Gminy Wartkowice z azbestu zlikwidowany zostanie jego szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Realizacja zdania wpłynie na wzrost jakości poziomu życia pracy i wypoczynku w Gminie.

Koszt całkowity Zadania – 47.090,00 zł netto

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 42.380,00 zł netto