Logo Gminy Wartkowice
Powróć do: WFOŚiGW

Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zieleni na obszarze gminy Wartkowice

Gmina Wartkowice informuje, iż zadanie pn. „Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zieleni na obszarze gminy Wartkowice” uzyskało dofinansowane w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy nr 805/ZI/P/2022 z dnia 17 listopada 2022 roku.

W ramach zadania planowany jest zakup  ciągnika na potrzeby komunalne, kosiarki bijakowej wysięgnikowej z głowicą koszącą i odmularką do rowów współpracującej oraz kosiarki bijakowej tylno-bocznej.

Koszt całkowity Zadania – 522.000,00 zł brutto

Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi – 522.000,00 zł brutto