Logo Gminy Wartkowice
Powróć do: strona główna

Adoptuj Psa ze schroniska

W 2023 roku bezdomne psy z terenu Gminy Wartkowice przekazywane są do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt PSIA OSTOJA, ul Szkolna 14 Pieczyska, 98 - 400 Wieruszów,

numer kontaktowy: +48 603 394 731, e-mail: kontakt@psiaostoja.pl

Galerię wraz z krótkim opisem poszczególnych zwierząt z terenu Gminy Wartkowice  można przeglądać wchodząc na stronę internetową schroniska  poprzez link: https://psiaostoja.pl/category/wartkowice/

Aby zachęcić osoby do adopcji bezdomnych psów z obszaru Gminy Wartkowice, zgodnie z Uchwałą nr LXXI/391/23 Rady Gminy Wartkowice z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wartkowice oraz Uchwałą nr LXXIII/403/2023 Rady Gminy Wartkowice z dnia 29 marca 2023 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wartkowice, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod pozycją 3253 bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Wartkowice przekazywane zainteresowanym osobom do adopcji poddawane są obowiązkowym  szczepieniom ochronnym, mają  wykonane zabiegi sterylizacji bądź kastracji, osoba adoptująca otrzymuje 50 kilogramów suchej karmy.            

Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu  Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D w godzinach 7:30 – 15:30 bądź pod numerem telefonu  43 - 678 51 05 wewn. 35 Sylwia Sikora, e -mail: urzad@wartkowice.pl.